DTC

Nieuws in de klas

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen zich goed kunnen informeren over de samenleving waar zij deel van uitmaken. Daarom participeert De Twentsche Courant Tubantia in Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.

Nieuws in de klas stimuleert jonge mensen om mediabewuste burgers te worden. Daartoe biedt Nieuws in de klas docenten in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om nieuwsmedia, zowel op papier als digitaal, in te zetten als lesinstrument ter bevordering van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

.

Wilt u als docent lesopdrachten downloaden of de Nieuwsservice aanvragen? Ga naar nieuwsindeklas.nl