STN

SMS Spelregels & Voorwaarden

De Stentor houdt regelmatig SMS-acties waarmee men een leuke prijs kan winnen.

 • Bij een SMS-actie wordt de looptijd (van tot en met datum) duidelijk aangegeven.
 • Na afloop van de SMS-actieperiode wordt de winnaar of worden de winnaars getrokken uit de correcte inzendingen.
 • Deelnemers ontvangen een sms als bevestiging van hun deelname.
 • De kosten per ontvangen bericht worden bij de SMS-actie vermeld.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Elke winnaar ontvangt een bericht.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar.
 • Medewerkers van De Stentor zijn uitgesloten van deelname.
 • De Stentor heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft vermeld. Door uitsluiting kan de deelnemer op géén enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs(zen).
 • U betaalt uw eigen sms-kosten voor het versturen van uw bericht en een bedrag per ontvangen bericht. Met vragen over SMS-tarieven kunt u terecht bij de provider van uw mobiele telefoonabonnement.
 • De kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van De Stentor.
 • Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van de spelvoorwaarden door de deelnemer.
 • De Stentor kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene spelvoorwaarden.
 • Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens De Stentor.
 • Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Door uitsluiting kan de deelnemer op géén enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs(zen).
 • De Stentor garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website of de door haar geleverde diensten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate telecommunicatievoorzieningen om aan de actie deel te nemen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Organisatie:

De Stentor
Laan van Westenenk 6, 7336 AZ APELDOORN
Kamer van Koophandel 10017784
BTW NL 005973004B32

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met ons Klant Contact Center via telefoonnummer 088 - 013 99 60

Klik hier voor ons privacystatement

Klik hier voor de website www.smsgedragscode.nl, een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten in Nederland.

De Reclamecode SMS-Dienstverlening en de Gedragscode SMS-Dienstverlening worden te allen tijde nageleefd bij De Stentor.


Deze spelregels dateren van 1 april 2010.